• Uw sterke partner

  In Nederland is REMONDIS Aqua bv uw competente partner voor waterbeheer. Het is belangrijker dan ooit dat er vanuit een geïntegreerd perspectief naar waterbeheer wordt gekeken. We zien zuiveringsinstallaties niet puur als afvalverwijderingsinstallaties, maar als terugwinningsinstallaties voor schoon water, energie en essentiële hulpbronnen. Door gebruik te maken van innovatieve processen winnen we waardevolle grondstoffen terug. Daarbij werpt onze ervaring vruchten af – vooral voor onze klanten.

  Binnen onze samenwerkingsconcepten staan we altijd en overal klaar wanneer bedrijven gedeeltelijke of volledige ondersteuning nodig hebben bij hun waterbeheer, of dat nu is in het kader van de bedrijfsvoering of allesomvattend, als een complete outsourcing. Anders gezegd: elk bedrijf kan precies daar de expertise binnenhalen, waar die het hardste nodig is.

 • Terugwinning van hulpbronnen met het
  REMONDIS TetraPhos®-proces

  Zegt u eens eerlijk: wanneer u voor de vuist weg werkelijk onmisbare hulpbronnen zou moeten noemen, zou fosfor daar dan bij horen? Waarschijnlijk niet. Terwijl fosfor voor de energiestofwisseling toch het belangrijkste element is voor elk leven. Je zou kunnen zeggen: zonder fosfor geen leven. Dus is het des te problematischer dat precies deze bouwsteen van het leven op onze planeet schaars is. Europa is voor bijna 100 procent aangewezen op import.

  Daarom bestaat de dringende noodzaak om in de toekomst fosfor terug te winnen. Met het REMONDIS TetraPhos®-proces is dat vandaag al economisch haalbaar. Want bij de fysisch-chemische processen worden meteen al meerdere grondstoffen 100% gerecycled. Fosfor, als hulpbron die van levensbelang is, gips, dat in de bouwsector wordt gebruikt, ijzer- en aluminiumzouten voor afvalwaterbehandeling in de zuiveringsinstallatie en mineralen voor de productie van cement. Hier vindt u meer informatie over het TetraPhos®-proces.

  Overtuig u van de voordelen:

  • Rendabel: bij gemeentelijk zuiveringsslib is het proces rendabel en legt geen extra druk op de begroting; bij ideale slib parameters neemt deze druk zelfs af.
  • Positieve ecobalans: in vergelijking met geïmporteerde fosforzuren ontstaat er bij de productie van teruggewonnen fosforzuur REPACID® 60 procent minder CO2. Dit zorgt voor een zeer goede ecologische foot print.
  • Veilige scheiding van grondstoffen en schadelijke stoffen: waardevolle stoffen en schadelijke stoffen worden veilig gescheiden, zodat schadelijke zware metalen veilig kunnen worden gebonden. Dit gaat niet ten koste van de kwaliteit van de fosforzuren.
  • Terugwinning van secundaire grondstoffen: naast fosfor worden in het proces bovendien ijzer- en aluminiumzouten, gips en mineralen geproduceerd, die op allerlei manieren kunnen worden toegepast.
  • En dan nog de lokale recycling van fosfor: zowel bij toepassing als meststof en voer als bij toepassing als anticorrosiemiddel in de auto-industrie – REPACID® is als chemische basisstof op vele manieren te gebruiken en vormt zo een waardevol alternatief voor fosforimporten die schade opleveren voor milieu en klimaat.
  • Het teruggewonnen fosforzuur REPACID® is van hogere kwaliteit dan de grondstof zoals die in de natuur voorkomt

    

 • Fosforrecycling als internationaal voorbeeld

  Het TetraPhos®-proces wordt in Duitsland al op grote schaal uitgevoerd in het succesvolle publiek-private partnerschap met de stad Hamburg en REMONDIS. De TetraPhos®-installatie van Hamburger Phosphorrecycling GmbH is wereldwijd de eerste full scale installatie voor fosforrecycling die internationaal als voorbeeld kan dienen. Door toepassing van dit proces wordt gewaarborgd dat fosfor ecologisch, efficiënt en rendabel kan worden teruggewonnen uit het afvalwater van de inwoners van Hamburg. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de terugwinning van hulpbronnen en het milieu wordt ontzien.

Neem gerust contact met ons op!

 • REMONDIS Aqua bv
  Hopeseweg 3
  3925 KT Scherpenzeel
  T +31 34 55 70 157
  Email

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: