Water is kostbaar. Dit besef drijft ons en bevordert  onze dagelijkse innovatie!

Wij zijn de voortrekker van technologische innovatie

De REMONDIS-groep maakt als sinds haar stichting bijna 80 jaar geleden altijd dat wat ze het beste kan: technische innovaties en processen ontwikkelen die wereldwijd maatstaven zetten. Om onze uitstekende positie in het waterbeheer ook in de toekomst veilig te stellen, gebruiken onze ingenieurs de kennis van de volledige onderneming, om zo steeds nieuwe oplossingen voor een veilige watervoorziening en afvalwaterbehandeling te ontwikkelen.

 • Duurzame energieopwekking

  • Biologisch afval of stoffen die in afvalwater zitten kunnen dankzij het innovatieve REMONDIS Aqua proces RE2ENERGY® energetisch worden hergebruikt. Het in het zuiveringsproces gewonnen Biogas kan in de productie naast aardgas worden ingezet en levert niet alleen een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot op, maar betekent ook een duidelijke kostenbesparing. meer

  Membraantechnologie

  • De modernste membraantechnologie, made by REMONDIS Aqua, is de sleutel tot zeer zuiver water voor industriële doeleinden. Bijvoorbeeld in de productie van hoogwaardige verven en lakken. Of voor de verwijdering van organische vervuiling in afvalwater met behulp van bacterieën en micro-organismen. meer


  Fosforterugwinning

  • Industrieel en gemeentelijk afvalwater bevat veel waardevolle stoffen die weer in de materiaalkringloop moeten worden opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het wereldwijd schaarser wordende fosfor, dat met een door REMONDIS Aqua ontwikkeld proces kan worden teruggewonnen. meer
  Behandeling van afvalproducten

  • Bij elk zuiveringsproces ontstaan een aantal afvalstoffen, waaronder geruis, zand, vetten en, niet het minst, slib. REMONDIS Aqua is leidend in het milieubewust verwerken van deze stoffen. Door een doelgerichte opwerking, bijvoorbeeld door zonnedroging van het slib, worden ze als vervangende brandstof voor de thermische energieopwekking in centrales gebruikt, of als leverancier van voedingsstoffen in natuurlijke kringlopen. meer

  Netwerkbeheer

  • In het bijzonder voor de sanering van gemeentelijke voorzienings- en verwijderingssystemen hebben wij een computergesteund systeem van elkaar aanvullende diensten ontwikkeld. Met REMONDIS-netwerklogistiek hebben gemeenten alles in één hand – van de verzameling van gegevens tot de instandhouding tot de afrekening van de kosten. meer

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: