Met behulp van de allernieuwste membraantechnologie ontdoen we water van zelfs de kleinste zwevende deeltjes, waardoor we een perfecte kwaliteit garanderen

Er is water en water.
Kwaliteitsgarantie door membraantechnologie

Voor industriële toepassing is zelfs ons drinkwater nog te sterk belast met onzuiverheden. Voor het produceren van lakken en verven, bijvoorbeeld, is zeer zuiver water (H2O) nodig. Om alle ongewenste stoffen te elimineren wordt vandaag moderne membraantechnologie gebruikt. Dit speciale waterbehandelingsproces stelt bijzondere eisen aan de bouw van installaties.

 • Helder betekent nog niet zuiver

  REMONDIS Aqua gebruikt de voordelen van geavanceerde membraantechnologie – afgestemd op de klant

  Voor het elimineren van opgeloste stoffen, zoals zouten uit vloeistoffen, wordt vandaag in vele industrietakken moderne membraantechnologie gebruikt. Dit is ook het geval voor de waterbehandeling en afvalwaterzuivering. In de waterbehandeling worden ze gebruikt in ontziltingsinstallaties van zeewater en bij het verwijderen van kiemen. Ze zijn onontbeerlijk bij het produceren van kwalitatief hoogwaardig drinkwater. De eisen die gesteld worden aan productiewater liggen nog eens zoveel hoger en verschillen van proces tot proces. REMONDIS Aqua gaat deze uitdagingen aan en werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van membraantechnologie -bijvoorbeeld bij de productie van zeer zuiver water voor BASF Coating in Münster.

Membraantechnologievoor de afvalwaterzuivering

Membranen worden ook toegepast bij de afvalwaterzuivering. Naast het halen van een hogere zuiverheidsgraad, bijv. in gevoelige natuurlijke omgevingen, dienen ze ook om de efficiency te verhogen en het verkleinen van het bouwvolume. Bij de combinatie van biologische zuivering en fysische methoden zoals het gebruik van membraantechnologie zijn experts gevraagd die van in het begin de juiste beslissingen nemen. Naast de proceskeuze zijn vooral de vragen van de membraankwaliteit, van de inbouwvoorwaarden en het bedrijf van beslissend belang voor het latere succes van de installatie, zoals bij het Nederlandse Trespa International B.V.

 • Voor elke uitdaging de passende oplossing

  De nationale en internationale specialisten van REMONDIS Aqua gaan dagelijks deze uitdagingen aan. Er zijn in het totaal al zeven installaties die met succes membraantechnologie gebruiken voor industriële afvalwaterzuivering. Of het afvalwater is van slachthuizen of de chemische industrie, de voedingsindustrie of de houtindustrie, REMONDIS Aqua beheerst de modernste technologieën in dienst van de klant en het milieu.

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: