Wat bij het Duitse octrooibureau slechts een aantal van de vele is, garandeerd in de toekomst de levering van vitale fosfor

Nieuwe manieren om grondstoffen te besparen.
Fosforterugwinning verzekert onze toekomst

Fosfor is voor al het leven op onze aarde een essentiële voedingsstof. Het voorzien van onze landbouw en industrie met deze waardevolle grondstof, waarvan wij in Europa ongeveer 100% moeten importeren, wordt vanwege van de uitputting en de aanzienlijke verslechtering van de grondstofkwaliteit steeds duurder. Daarom onderzoeken wij al jaren intensief hoe fosfor kan worden teruggewonnen uit afval en hebben wij intussen gepatenteerde processen ontwikkeld waarmee wij actief een bijdrage leveren aan de besparing van deze grondstof en dus het behoud van het milieu.

 • Nieuw proces voor het terugwinnen van fosfor

  Fosfor is een belangrijk onderdeel van de natuurlijke materiaalkringloop in de natuur. Dankzij nieuwe processen voor de terugwinning van fosfor kan deze stof opnieuw worden opgewerkt, bijv. als het fosforhoudend zout struviet voor de kunstmestindustrie

  Het grootste deel van het in de voedingsketen gebruikte fosfor belandt uiteindelijk via zowel gemeentelijk als industrieel afvalwater weer in het milieu. Met ons innovatieve processen en producten (bijv. ALUMIN®) winnen wij uit afvalwater fosfaten die dan vooral in slib geconcentreerd zijn en kunnen worden teruggewonnen.

De waterzuiveringsstations van de toekomst zijn belangrijke bronnen van grondstoffen

Als onderneming met jarenlange ervaring in industriële recycling hebben wij de trends van de toekomst al lang herkend. Bij de terugwinning van fosfor gaat het niet alleen om het direct gebruiken van fosfor als meststof, maar vooral om het beschikbaar maken van waardevolle fosfaten aan de industrie. Dit is onder andere mogelijk door de opwerking van slib uit waterzuiveringsstations. Met het REPHOS®-proces hebben wij al jaren maatstaven gezet en de basis voor een dergelijke fosforterugwinning gelegd. Daarbij wordt uit industrieel afvalwater het fosfaathoudende zout struviet gewonnen, dat als zeer zuiver bemestingsmiddel wordt gebruikt.

Met het ReAlPhos®- en het TetraPhos®-proces bewandelen wij nieuwe wegen in de fosforterugwinning. Bij beide gepatenteerde processen staat niet meer de winning van bemestingsmiddelen, maar wel van hoogwaardig fosforzuur op de voorgrond. Dit is het belangrijkste uitgangsproduct voor de productie van alle fosforverbindingen (fosfaten) en daarmee wederom bijv. ook voor kunstmest, diervoeder, voedingsadditieven en tal van producten voor de chemische industrie en de metaalindustrie. Met het innovatieve TetraPhos®-proces; winnen wij uit slib naast fosforzuur ook metaalzouten. Het waterzuiveringsstation van morgen is dus al lang geen verwijderingsinstallatie meer, maar een waardevolle bron van grondstoffen. Dit bespaart grondstoffen en ontziet ons milieu.


REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: