Met ons energie herstel produceren we genoeg energie om 20.000 woningen te leveren voor een jaar

Duurzame energieopwekking. Wij weten: afvalwater heeft het in zich

Bestaande fossiele brandstoffen zullen in afzienbare tijd uitgeput zijn. Om ook in de toekomst onze energievoorziening te kunnen garanderen, moeten alternatieve oplossingen worden ontwikkeld. Wij bieden vandaag al concepten aan voor de duurzame energieopwekking uit afvalwater en slib. Met know-how en ervaring neemt REMONDIS Aqua met u de volgende stap in de richting van de toekomst en biedt u nieuwe perspectieven op het gebied van stofstroommanagement.

 • Het energetisch gebruik van slib bespaart kosten en grondstoffen

  • In elk waterzuiveringsstation worden jaarlijks duizenden tonnen slib geproduceerd. Wat lange tijd met veel moeite werd gedumpt, opent vandaag nieuwe mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. In gedroogde vorm is de calorische waarde van slib dezelfde als die van bruinkool, wat er vandaag en in de toekomst een belangrijke grondstof van maakt. REMONDIS Aqua heeft de trends van de toekomst al herkend. Ons energetisch gebruik van slib in centrales en slibverbrandingsinstallaties bespaart vandaag jaarlijks 100.000 ton kolen en 180.000 ton CO2. Met de energie die door de verbranding wordt opgewekt, zowat 70.000 MWh, kunnen 20.000 huishouden een jaar lang van stroom worden voorzien. REMONDIS Aqua bevordert en ondersteunt projecten voor de duurzame energieopwekking uit slib -nationaal en internationaal. Want door het gebruik van deze waardevolle grondstof kunnen gemeenten in hoge mate worden ontzien en waardevollen grondstoffen worden gespaard. Duurzameener-gieopwekkingdoorverbranding van slibheeftveelvoordelen:

   In gedroogde vorm kan slib uit waterzuiveringsstations fossiele brandstoffen zoals bruinkool of aardgas probleemloos vervangen. REMONDIS Aqua bevordert nationaal en internationaal de duurzame energieopwekking

Biogaswinning door moderne anaërobe technologie

 • Het winnen van biogas is eveneens een vorm van duurzame energieopwekking. Wanneer in het afvalwater van ondernemingen bijzonder veel organische stoffen zitten, dan is het geschikt voor de productie van biogas. Hiervoor wordt het afvalwater in een anaërobe reactor door micro-organismen behandeld, die schadelijke stoffen afbreken en tegelijk biogassen produceren. Dit gas wordt hetzij direct als brandstof gebruikt of in een blokverwarmingscentrale in stroom en warmte omgezet. Zo ontstaat waardevolle energie die ofwel direct in de productie kan worden gebruikt of tegen een gegarandeerde vergoeding aan het openbaar stroomnet kan worden afgeleverd. Dit bespaart kosten en ontziet het milieu. Want het winnen van biogas is een vorm van duurzame energieopwekking met positieve neveneffecten: Zo worden niet alleen fossiele brandstoffen gespaard, maar worden ook de CO2-emissies gereduceerd. Duurzameenergieopwekkingdoorbiogaswinning van slibheeftveel-voordelen:

  De duurzame energieopwekking in biogasinstallaties biedt veel voordelen. Zo gebruikt onder andere DMK (DeutschesMilchkontor), waarvan het afvalwater zeer organisch vervuild is, de nieuwste anaërobe technologie van REMONDIS Aqua


REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: