Door het zonnestelsel krijgen we een waardevolle bron slibdroging en daarnaast de bescherming van natuurlijke hulpbronnen

Optimal gezuiverd. Kansen van een doeltreffende afvalproductbehandeling

Slibverwijdering is een internationaal probleem. Omdat het slib tal van schadelijke stoffen bevat, maar ook voedingsstoffen, bovendien ook nog een calorische waarde heeft en organische massa, ontwikkelen wij voor onze partners energetische of stoffelijke verwijderingsconcepten vanuit economische en ecologische standpunten.

 • Doeltreffende behandeling van afvalproducten door zonnedroging

  • Door zonnedroging is een duidelijke vermindering van de hoeveelheid te verwijderen slib mogelijk. Afhankelijk van de drogingsgraad is daarbij een reductie tot 70% van de oorspronkelijke hoeveelheid mogelijk. Een ander voordeel van deze afvalproductbehandeling: Het drogen verhoogt substantieel de calorische waarde van het slib, zodat deze overeenkomt met die van bruinkool, wat van het slib een waardevolle energiebron van maakt. In vergelijking met conventionele technische drogingsmethoden, waarbij vaak fossiele brandstoffen worden gebruikt, worden bij de zonnedroging van slib waardevolle grondstoffen vervangen door de kracht van de zon. Ditreduceertbovendien CO2-emissies.

  • Afvalproductbehandeling in het groot: speciale hallen voor zonnedroging van het slib zijn vooral in landelijke gebieden de meest duurzame en goedkoopste oplossing

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: