Onze energie terugwinning worden jaarlijks bespaard met meer dan 100.000 ton van fossiele brandstoffen en 70.000 MWh geproduceerde energie

Alleen een kijk op het geheel biedt inzicht in kringlopen. Nieuwe mogelijkheden, slib te gebruiken

Slib is een veelzijdig inzetbare grondstof die ontstaat bij de waterzuivering. Een essentiële bouwsteen van de natuur als fosfor, maar ook voedingsstoffen en organische stoffen maken deze grondstof zo uitermate interessant. Bovendien bezit slib een energie-inhoud die in gedroogde vorm overeenstemt met die van bruinkool. Wij als marktleider creëren duurzamen kringlopen: door gebruik in regionale bodems, thermische energieopwekking en recycling van fosfor.

Energetische verwerking

 • Bij de energetische verwerking wordt de calorische waarde van het slib gebruikt voor energieopwekking – terwijl schadelijke stoffen worden geëlimineerd. Dit gebruik als secundaire brandstof in elektrische centrales en slibverbrandingsinstallaties is een intelligente en CO2-neutrale energiewinning die bijdraagt tot het besparen van fossiele brandstoffen.

 • Steeds meer elektrische centrales zetten in op intelligente en CO2-neutrale energiewinning

Gebruik in de landbouw

 • Slib helpt in de landbouw bodems op een ecologisch zinvolle manier met nieuwe voedingsstoffen, humus en mineralen te voorzien

 • Het bemesten met slib in de landbouw vormt een duurzame kringloop, omdat 60 % van het fosfaatverbruik in Duitsland voor rekening komt van landbouw als mest en nog eens 20 % die worden gebruikt voor het maken van voeders. Slib is een uiterst belangrijke voedingsstof- en humusleverancier en draagt bij tot het ontzien van natuurlijke grondstoffen.

Compostering

 • Wij sluiten kringlopen door het schaarse fosfor uit het afvalwater terug te winnen en als mest te gebruiken

  Na een biologische behandeling van slib en organische structuurelementen ontstaan hoogwaardige composten en grondsubstraten die in de tuin- en landbouw en bij herbeplanting worden ingezet. Het composteren is een milieuvriendelijke proces waarbij een voedingstofrijk eindproduct met bodemverbeterende eigenschappen wordt gewonnen.

Overzicht van ons dienstenportfolio

REMONDIS Aqua staat met omvangrijke diensten aan uw zijde en ontwikkelt ook individuele oplossingen, afgestemd op uw vereisten en randvoorwaarden. Onder andere bieden wij:

  • Uitwerken van holistische concepten voor een reglementaire verwerking
  • Ondersteuning bij goedkeuringsprocedures en bij de omgang met de overheid
  • Opstelling van de nodige verwijderingsdocumenten
  • Afwikkeling van de kennisgevingsprocedures voor de internationale verwijdering
  • Logistieke concepten bij gebruik van vrachtwagens, binnenscheepvaart en het spoor
  • Organisatie en opstelling van een tijdschema voor de afvoer, ontwatering en conditionering

Overtuig uzelf

 • Tevreden klanten zeggen veel meer dan naakte getallen. Kom meer te weten over onze projecten in het binnen- en buitenland! meer

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: