Bij vppervlak afwerking en lakken van voertuigen volgt sterk belast afvalwater. We maken ze onschadelijk!

Afvalwaterbehandeling op het hoogste niveau. Onze referenties

 • Voor steeds meer ondernemingen in het binnen- en buitenland is REMONDIS Aqua een gevraagde partner, wanneer het gaat om de realisering van een doeltreffend en duurzaam afvalwatermanagement. Hier vindt u een selectie van onze referenties.

  • AkzoNobel Industrial Chemicals, Rotterdam // Nederland

   • Veilige afvalwaterzuivering voor Chemiepark Botlek

    AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. met zetel in Amersfoort produceert zout en energie, chlooralkaliproducten en derivaten en is Europa's grootste fabrikant van vacuümzout en leidend leverancier van chloor, natronloog, zoutzuur, ijzerchloride en chemicaliën voor waterzuivering. De producten worden onder andere toegepast in de wasmiddel-, bouw-, voedings-, papier-, voertuig-, farmaceutische-, textiel- en kunststofindustrie.

    Het project

    Die Abwässer des von AkzoNobel betriebenen Chemieparks im Hafengebiet Rotterdam sind gekennzeichnet durch eine komplexe Abwasserzusammensetzung aus der Produktion von Het afvalwater van de door AkzoNobel uitgebate chemieparken in het havengebied van Rotterdam zijn gekenmerkt door een complexe afvalwatersamenstelling uit de productie van chlooralkaliproducten, vinylchloride en herbiciden van de verschillende firma's ter plaatse. AkzoNobel wilde met het oog op toekomstige uitdagingen in de productie een duurzame en technisch actuele afvalwaterzuivering uitbouwen. Daarbij besloot de onderneming om beroep te doen op een competente partner voor de uitbreiding en het beheer van de installaties op lange termijn.

    Het proces

    Door de omzetting van een individueel voor AkzoNobel uitgewerkt optimalisatieconcept verhoogt de performance van de tweetrappige installatie, bestaand uit een chemisch-fysische neerslagtrap en een biologische behandeling. Bovendien wordt ook de flexibiliteit in de afvalwateraanname uitgebreid, worden minder chemicaliën ingezet en ontstaat er minder slib. Door de implementatie van het gecertificeerde REMONDIS-concept bij het beheer van de installatie krijgt AkzoNobel bovendien de know-how uit het beheer van tal van industriële afvalwaterbehandelingsinstallaties.

    De voordelen

    • Verhoogde performance
    • Meer flexibiliteit
    • Hoogste beschikbaarheid
    • Minder chemicaliën
    • Minder slib

   Voedingsindustrie visserijhaven, Bremerhaven // Duitsland

   • Verschillende soorten afvalwater. Eén installatie

    Afvalwater uit de voedingsindustrie zijn vooral organisch en biologisch verontreinigd. In de vestiging in Bremerhaven worden deze optimaal behandeld.

    Het project

    Samen met de stad baten wij in Bremerhaven sinds 2003 verschillende installaties uit. Daartoe behoort ook het centrale waterzuiveringsstation. Hier worden zowel gemeentelijk afvalwater als ook water uit de voedingsindustrie en de visserijhaven behandeld.

    Het proces

    Het volledig biologisch waterzuiveringsstation is op de nieuwste stand van de techniek. Daarbij zet REMONDIS Aqua een meertraps behandelingsproces in. Het slib dat ontstaat, wordt in een moderne biogasinstallatie gebruikt voor het terugwinnen van energie.

    De voordelen

    • Hoog rendement
    • Ecologisch gewonnen energie

   Volkswagen India, Pune // India

   • Optimaal afvalwatermanagement voor de automobielindustrie

    De Volkswagen-fabriek in Pune is tot vandaag het grootste investeringsproject van een Duitse onderneming in India. Als enige productie-installatie van een Duitse autofabrikant in India omvat het de volledige productieketen – van het perswerk over de carrosseriebouw en het lakken tot de eindmontage.

    Het project

    REMONDIS Aqua (India) Pvt. Ltd. is verantwoordelijk voor de afvalwaterbehandeling van de Volkswagen-productievestiging in Pune. In het kader van een BOT-model staat REMONDIS Aqua in voor het beheer, onderhoud en instandhouding van de installatie.

    Het proces

    Onder gebruik van een biologisch afvalwaterbehandelingsproces met aansluitende membraanfiltratie wordt het zeer vervuild afvalwater uit de lakstraat en uit andere productieprocessen bij Volkswagen gereinigd. Het behandelde afvalwater kan dan voor bewatering worden gebruikt. Het slib dat ontstaat in het zuiveringsproces wordt met een decanteercentrifuge ontwaterd.

    De voordelen

    • Veilige afvalwaterzuivering met moderne technologieën
    • Holistische grondstoffenbesparing en milieubescherming
    • Planning, bouw en beheer uit één hand
    • Hoge automatiseringsgraad volgens EHS standaard

   Trespa International, Weert // Nederland

   • Betrouwbare zuivering van zeer vervuild afvalwater

    Trespa International B.V. ontwikkelt ideeën op het gebied van architectuurmaterialen en is internationaal leidend fabrikant van hoogwaardige platen voor buitenbekledingen, decoratieve façaden en binnenoppervlakken.

    Het project

    Trespa® Meteon® is Trespas belangrijkste productfamilie voor architectuurplaten. Daarbij gaat het om decoratief hogedruklaminaat (HPL) met een geïntegreerd oppervlak, geproduceerd met de Dry-Forming (DF) en Electron Beam Curing (EBC), technologieën die door het bedrijf zelf werden ontwikkeld. Trespa levert elk jaar meer dan een miljoen platen wereldwijd.

    Het proces

    REMONDIS Aqua beheert na succesvolle voorproeven en aansluitende bouw een aërobe actief-slibinstallatie met "Cross-Flow"-membranen (MBR-installatie) ter behandeling van het productieafvalwater. De uitdaging in de behandeling bestaat in de hoge concentratie van formaldehyde en fenol in het afvalwater. De afvalwaterbehandeling bevat een uitgebreide voorfiltratie en slibindikking.

    De voordelen

    • 99 % biologische afbraak van het aangevoerde afval
    • Volledige scheiding van de vaste stoffen en biomassa evenals vastestofvrije methode
    • Hergebruik van houtspaanders uit de voorbehandeling

   Ruhr-Zink, Datteln // Duitsland

   • Zware metalen ook zonder kalk veilig verwijderen

    Het bedrijf Ruhr-Zink GmbH behoort tot de GEA-groep en produceerde tot 2009 zink en zwavelzuur. De onderneming is toegewijd aan recycling: in een zink-elektrolyse verwerkte het wereldwijd het grootste aandeel aan secundere grondstoffen uit de staalindustrie.

    Het project

    Bij Ruhr-Zink in Datteln bouwde REMONDIS Aqua al in 1999 een afvalwaterbehandelingsinstallatie die voldeed aan alle eisen om water dat sterk met zware metalen vervuild is te zuiveren. Als hoofdaannemer stonden wij in voor het hele projectmanagement – van het concept tot de financiering en de inbedrijfstelling. Daarna heeft REMONDIS Aqua met eigen personeel het beheer van de installatie op zich genomen en de zuiveringsdoelstellingen altijd veilig gehaald.

    Het proces

    Vroeger behandelde Ruhr-Zink verontreinigd afvalwater volgens het traditionele zuiveringsproces met kalk. Hierbij ontstonden grote hoeveelheden gips die met zware metalen vervuild waren en die ondanks de omslachtige nabehandeling moesten worden verwijderd. Door een door REMONDIS Aqua ontwikkeld speciaal afvalwatermanagement- en zuiveringsproces werd deze hoeveelheid afval met ongeveer 90 procent gereduceerd. De afvalwaterstromen moeten eerst gescheiden worden en later onder optimaal gebruik van hun neutralisatiepotentialen – zonder toevoeging van kalk – doelgericht worden samengevoegd.

    De voordelen

    • Geen accumulatie van met zware metalen vervuild gipsafval
    • Lagere verwijderingskosten
    • Geoptimaliseerde processen
    • Milieuvriendelijke oplossing

   Oettinger Brauerei, Mönchengladbach // Duitsland

   • Bouw en beheer van een afvalwatervoorbehandelingsstation met energieterugwinning

    In de vestiging in Mönchengladbach produceert de Oettinger Brauerei al meer dan 10 jaar een groot deel van een divers assortiment. Jaarlijks worden hier tot 2,3 mln. hectoliter drank geproduceerd.

    Het project

    Oettinger Brauerei GmbH is in productie gemeten het grootste biermerk van Duitsland. De onderneming produceert en verkoopt een ruim assortiment bieren en alcoholvrije dranken. Door de gestage groei en een klimaatvriendelijke instelling van het concern, was een nieuw concept voor een grondstofbesparende afvalwatervoorbehandeling noodzakelijk.

    Het proces

    Bij de herconceptualisatie van de afvalwaterbehandeling werd een hoge zuiveringsefficiency en processtabiliteit in combinatie met een hoog rendement vooropgesteld. Door een optimale omzetting van de stoffen in het afvalwater tot biogas kon het sterk doorontwikkelde proces van REMONDIS Aqua tot een volledig automatische anaërobe afvalwatervoorbehandeling worden uitgewerkt: het RE2ENERGY®-proces.

    Het proces bestaat in essentie uit een anaërobe afvalwaterbehandeling. Na een scheiding en neutralisering van de vaste stoffen, wordt het afvalwater in de RE2ENERGY®-reactor anaëroob gezuiverd en daarbij komt biogas vrij. Het nu voorgezuiverde afvalwater wordt dan in het riool van de stad Mönchengladbach geloosd. Het gewonnen biogas wordt binnen de productie direct gebruikt. In de productie is warm water nodig, dat tot dan toe in het ketelhuis met aardgas werd verhit. Nadat de bestaande ketel met een aanvullende biogasstookinrichting werd uitgebreid, kan het biogas daar continu worden gebruikt en elimineert het gebruik van aardgas.

    De voordelen

    • Minder plaatsgebruik door een optimale installatietechniek
    • Duurzame afvalwaterbehandeling met CO2-neutrale energieterugwinning
    • Vervanging van primaire energiebronnen bij het produceren van stoom voor de productie
    • Minder plaatsgebruik door een optimale installatietechniek

   Oerlemans Foods, Broekhuizenvorst en Waalwijk // Nederland

   • Stabiele en betrouwbare afvalwaterzuivering met wisselende vervuiling

    Oerlemans Foods heeft zich gespecialiseerd in de productie en levering van diepvriesgroenten en -aardappelproducten en -fruit.

    Het project

    Met een breed assortiment van meer dan 1.000 kwalitatief hoogwaardige producten vervult Oerlemans Foods de klantenwensen in de internationale food service, detailhandel en industriemarkt. Bovendien is Oerlemans Foods één van de pioniers in Europa op het vlak van bio en biodynamische aanbouw van groenten, fruit en aardappelproducten. Oerlemans Foods exporteert naar meer dan 50 landen, zowel binnen als ook buiten Europa, in het Midden- en Verre Oosten, evenals naar Zuid- en Noord-Amerika.

    Het proces

    Op beide Oerlemans-productievestigingen in Nederland wordt het afvalwater met behulp van aërobe actief-slibinstallaties met ondergedompelde membranen (MBR-installaties) behandeld. Zowel de toestroom als ook de inhoud van het afvalwater variëren door de verschillende producten die door onze opdrachtgever in de loop van het jaar moeten worden verwerkt. Geconcentreerd afval en slib wordt verzameld en extern gebruikt voor de productie van biogas. De installaties in Broekhuizenvorst werd volledig opnieuw gebouwd. Voor de installatie in Waalwijk  werd een bestaande SBR-installatie omgebouwd. Beide installaties zijn met voorfiltratie, tussenopslag en slibindikker uitgerust.

    De voordelen

    • Veilige en stabiele afvalwaterzuivering
    • 99 % biologische afbraak van het aangevoerde afval
    • Volledige geautomatiseerd; een volledig externe bewaking is mogelijk

   MAN Truck & Bus, München // Duitsland

   • Zware metalen en lakpartikels hebben geen schijn van kans

    MAN Truck & Bus AG is de grootste onderneming van de MAN-groep en één van de leidende internationale fabrikanten van nutsvoertuigen. In de moederfabriek in München worden met hoge verticale integratie zware nutsvoertuigen geproduceerd.

    Het project

    In het productieproces voor MAN Truck & Bus AG ontstaan – in het bijzonder bij de oppervlakteveredeling en het lakken – diverse en grotendeels zwaar vervuilde afvalwaterstromen. Deze moeten voor ze de fabriek verlaten, behandeld worden. Als MAN de productie vergrootte, was het nodig ook de capaciteiten van de afvalwaterbehandelingsinstallaties uit te breiden. REMONDIS Aqua overtuigde met een omvattend concept voor modernisering, uitbreiding en beheer van de afvalwaterinstallaties.

    Het proces

    De zowel oliehoudende als ook met zware metalen en lakpartikels vervuilde afvalwaterstromen behandelen wij met verschillende technologieën zoals moderne membraanprocessen (ultrafiltratie) en fysisch-chemische processen. Bovendien zorgt REMONDIS Aqua voor de probleemloze werking van de installaties die gedemineraliseerd water (demiwater) produceren.

    De voordelen

    • Hoog rendement
    • Gegarandeerde proces- en bedrijfszekerheid
    • Verbeterde infrastructuur
    • Zekerheid bij voorziening en verwijdering op lange termijn

   Lorenz Snack-World, Neunburg vorm Wald // Duitsland

   • Afvalwater zuiveren en afvalproducten hergebruiken

    Lorenz Snack-World behoort met haar traditierijke merkartikelen waaronder Crunchips, Erdnusslocken en Saltletts, al jaren tot de Europese top in de snackproductie. De onderneming telt ongeveer 3.000 medewerkers en stelt hoge eisen aan milieubescherming en grondstofbesparing.

    Het project

    REMONDIS Aqua kon Lorenz Snack-World in een aanbestedingsprocedure met een geïntegreerd installatieconcept overtuigen. Daarmee gebeurt vandaag zowel de zuivering van het productiewater als ook het energetisch gebruik van de afvalproducten in onze installaties.

    Het proces

    In het behandelingsconcept werden de aanwezige installaties geïntegreerd. Na de bouwwerkzaamheden werden door REMONDIS Aqua de verwachte behandelingsdoelstellingen bij de anaërobe voorbehandeling van het productieafvalwater en de verwerking van de organisch afval betrouwbaar bereikt. Voor het gegenereerde biogas bouwde REMONDIS Aqua een nieuwe blokverwarmingscentrale. De stroom die daarmee wordt geproduceerd wordt aan het net geleverd en volgens de Duitse hernieuwbare energiewet (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) gesubsidieerd.

    De voordelen

    • Laag energieverbruik
    • Lage verwijderingshoeveelheden
    • Afgedwongen milieubescherming
    • Grondstofbesparing
    • Meer veiligheid bij de beheer

   Lanxess India, Jhagadia // India

   • Veilige afvalwaterbehandeling voor de chemische industrie

    LANXESS is een leidend specialty chemicals concern dat in 2012 een omzet had van 9,1 miljard euro en momenteel rond de 17.500 medewerkers telt in 31 landen. De onderneming is momenteel wereldwijd in 52 productievestigingen vertegenwoordigd. In de Indische vestiging Jhagadia stelt LANXESS momenteel 230 medewerkers tewerk.

    Het project

    In Jhagadia is REMONDIS Aqua sinds 2011 verantwoordelijk voor het afvalwater uit de LANXESS-productie-installaties. LANXESS produceert ionenuitwisselingsharsen, rubberchemicalieën en kunststoffen. Tot het dienstenspectrum van REMONDIS Aqua behoort het beheer, onderhoud en instandhouding van de installaties. Door de hoge servicekwaliteit heeft LANXESS REMONDIS in 2013 de opdracht gegeven nog een afvalwaterbehandelingsinstallatie te bouwen en te beheren.

    Het proces

    Verschillende afvalwaterstromen uit de LANXESS-productievestigingen worden samen in één afvalwaterbehandelingsinstallatie gezuiverd. Het zuiveringsproces is gebaseerd op een drietraps actief-slibproces. Een tweede waterzuiveringsstation behandelt met membraantechnologie nog 100 kubieke meter afvalwater per dag die aansluitend voor bewatering worden gebruikt.

    De voordelen

    • Veilige afvalwaterzuivering
    • Holistische grondstoffenbesparing en milieubescherming
    • Planning, bouw en beheer uit één hand
    • Hoge automatiseringsgraad volgens EHS standaard

   Blanke textech, Bad Salzuflen // Duitsland

   • Eigen ontwikkeling voor beste resultaten

    Blanke veredelt, lamineert, bekleedt of bedrukt bijna alle textielen stoffen, weefsels, breiwerk en non-wovens. Tot de hoofdafnemers behoren de automobiel- en bekledingsindustrie, maar ook ondernemingen uit de medische sector en de huishoudelijke en technische textielnijverheid.

    Het project

    Het gerenomeerd textielveredelingsbedrijf heeft in Bad Salzuflen een waterzuiveringsstation voor productiewater. REMONDIS Aqua werd gevraagd deze verder uit te bouwen en te moderniseren. Vandaag zijn wij verantwoordelijk voor de probleemloze werking van de installatie, die dagelijks zowat 2.500 kubieke meter water zuivert.

    Het proces

    Vanwege de variabele samenstelling van het afvalwater zijn speciale processen nodig die wij op basis van omvangrijke studies hebben ontwikkeld. Hierbij kwam onze diepgaande ervaring met vergelijkbare biologische processen goed van pas. Het productieafvalwater wordt nu eerst biologisch voorgezuiverd en dan fysisch-chemisch nabehandeld.

    De voordelen

    • Water in direct loosbare kwaliteit
    • Vrije middelen door financiering van de bouw van de installatie
    • Specifiek op maat ontwikkeld proces

   Jabil Circuit India Pvt. Ltd., Pune // India

   • Afvalwaterzuivering en omvangrijke service voor de productie

    Jabil Circuit Inc. is met meer dan 60 productievestigingen in 33 landen een leidende contract manufacturer in de elektronica-industrie en biedt totaaloplossingen die gaan van het ontwerp tot de productie tot de reparatie en garantie. Daarbij concentreert de onderneming zich in het bijzonder op de productie van printplaten voor OEMs (Original Equipment Manufacturer).

    Het project

    Jabil Circuit India Pvt. Ltd. is een wereldwijde dienstverlener voor elektronische onderdelen met zetel in Pune, Ranjangaon. REMONDIS Aqua India heeft hier een afvalwaterbehandelingsinstallatie gepland en gebouwd. Bovendien is REMONDIS ook verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en instandhouding.

    Het proces

    De biologische afvalwaterzuivering gebeurt door een membraanbioreactor. Concreet gaat het om een actief-slibproces met aansluitende membraanfiltratie en ultrafiltratiemodulen.

    De voordelen

    • Veilige afvalwaterzuivering met moderne technologieën
    • Holistische grondstoffenbesparing en milieubescherming
    • Planning, bouw en beheer uit één hand

   H. Borgmeier, Delbrück // Duitsland

   • Afvalwaterzuivering voor Borgmeier

    Het familiebedrijf H. Borgmeier GmbH & Co. KG is een bedrijf gespecialiseerd in vers gevogelte in Delbrück in Paderborn. Het is actief in de productdivisies haantjes, hennen, kalkoenen, eenden, konijnen, reeën, herten, wilde zwijnen, convenience food & worstwaren.

    Het project

    De grondsteen voor het specialiteitenbedrijf H. Borgmeier GmbH & Co. KG, werd in 1903 door Heinrich Borgmeier gelegd. Vanwege de gestage groei van de productie werd een nieuw concept voor de afvalwaterbehandeling noodzakelijk. Uitgaand van een afvalwaterhoeveelheid van aanvankelijk 400 m³ per dag, is nu een afvalwaterzuivering tot 600 m³ per dag mogelijk.

    Het proces

    Voor het veiligstellen van een even goede afvalwaterbehandeling ondanks de wisselende waterkwaliteit die ontstaat tijdens de productieperiodes enerzijds en de reinigingsperiodes anderzijds, werd voor een combinatie van verschillende zuiveringsmethoden gekozen. De afvalwaterbehandeling gebeurt door een flotatie, die reeds aanwezig was. De volgende hoofdreiniging gebeurt door een membraanbioreactor (MBR-installatie) in één straat met ondergedompelde ultrafiltratiemembranen en een slibbehandelingsstap.
    Deze combinatie maakt een plaats- en grondstofbesparende afvalzuivering mogelijk, waarna het gezuiverde water geloosd kan worden.

    De voordelen

    • Veilige en economische afvalwaterbehandeling
    • Kostenvoordelen door directe lozing
    • Verregaande benutting van de reeds aanwezige infrastructuur voor de afvalwaterzuivering

   Hansa Group, Waschmittelwerk Genthin, Genthin // Duitsland

   • Twee vliegen in één klap: zuiver water en schone energie

    De onderneming in Genthin is een dochtermaatschappij van de Hansa Group AG, een wereldwijd actieve onderneming in specialty chemicals, die in 2009 de kern van de Henkel-fabriek in Genthin overnam.

    Het project

    In het kader van een in 1992 met Henkel afgesloten uitbestedingsmodel behandelen wij sindsdien het afvalwater van de wasmiddelproductie in Genthin. Bovendien biedt de installatie capaciteit voor gemeentelijk en industrieel afvalwater – bijvoorbeeld water van een industriële wasserij en van ondernemingen uit de kunststofindustrie. Ze heeft een bijzonder hoog rendement.

    Het proces

    In de wasmiddelenfabriek van Genthin ontstaat vooral afvalwater uit de productie van detergenten. Via een cascadeproces in meerdere trappen worden ze perfect gezuiverd. In een biogasinstallatie winnen wij bovendien energie uit afvalstoffen en organisch zeer geconcentreerde reststromen.

    De voordelen

    • Bijzonder economische werkwijze
    • Energievoorziening door biogasinstallatie
    • Ecologische verantwoordelijkheid en grondstofbesparing

   FSP Frischsaft FRISCHE Produktionsgesellschaft, Mönchengladbach // Duitsland

   • Afvalwaterzuivering en schone energie voor Valensina

    In de vestiging van Mönchengladbach produceert dochteronderneming van Valensina, FSP Frischsaft FRISCHE Produktionsgesellschaft mbH, hoogwaardige, te koelen fruitsappen en premium smoothies van het merk Valensina.

    Het project

    De onderneming Valensina GmbH produceert en verkoopt een breed assortiment van alcoholvrije dranken die alle segmenten van deze markt dekken. Vanwege de gestage groei op de vestiging in Mönchengladbach werd met de stijging van de productiecapaciteit ook een nieuw ontwerp voor de afvalwaterbehandeling noodzakelijk.

    Het proces

    Om een grondstofbesparende afvalwaterbehandeling te garanderen, gebruikt REMONDIS Aqua een zeer geavanceerd proces met anaërobe afvalwaterbehandeling: het RE2ENERGY®-proces waarborgt een hoge zuiveringsefficiency bij optimaal energetisch gebruik van de stoffen die in het afvalwater zitten. Het biogas dat in het zuiveringsproces wordt gewonnen is een "hernieuwbare energie" die aardgas vervangt bij de productie van stoom. Hierdoor kan een aanzienlijke CO2-besparing worden gerealiseerd voor FSP.

    De voordelen

    • Veilige en economische afvalwaterbehandeling
    • Duurzame afvalwaterbehandeling met CO2-neutrale energieterugwinning
    • Vervanging van primaire energiebronnen bij het produceren van stoom voor de productie

   DMK Deutsches Milchkontor, Altentreptow // Duitsland

   • Stroom uit afvalwater

    DMK Deutsches Milchkontor GmbH, ontstaan uit de fusie van Humana Milchindustrie en Nordmilch, heeft ca. 5.500 medewerkers en genereert jaarlijks 4 miljard euro. Op de vestigingen Altentreptow en Bergen haalt de onderneming een jaaromzet van ongeveer 220 miljoen euro.

    Het project

    In Altentreptow exploiteert DMK Deutsches Milchkontor GmbH een klassieke melkerij die ook kaas produceert. In het jaar 2006 kwam er een melkwei-verwerkingsfabriek, wheyco GmbH, erbij– een maatschappij van het melkconcern DMK. Met het oog op de uitbreiding van de productievestiging kreeg REMONDIS Aqua de opdracht om de afvalwaterinstallatie uit te bouwen en te beheren. In het jaar 2008 werd de opdracht gegeven voor de bouw en het beheer van de intussen noodzakelijk geworden tweede uitbreiding van de afvalwaterbehandelingsinstallatie.

    Het proces

    Afvalwater uit kaasproductie en melkweiverwerking is zwaar vervuild met organische stoffen – een grote uitdaging voor de zuivering. REMONDIS Aqua vond de meest economische oplossing. Daarbij wordt een groot deel van de schadelijke stoffen via anaërobe afvalwatervoorbehandeling in biogas omgezet en dan door een blokverwarmingscentrale, die tot REMONDIS behoort, in stroom omgezet. Voor het optimaal gebruik van het energiepotentieel gebruiken wij de warmte die in de centrale ontstaat voor het zuiveringsproces (warmtekrachtkoppeling). Bovendien werd een proces voor fosforterugwinning geïntegreerd: het gepatenteerde REPHOS®-proces.

    De voordelen

    • Veilige afvalwaterzuivering
    • Holistische grondstoffenbesparing en milieubescherming
    • Stijging van de rendabiliteit

   Deutsche Nickel, Schwerte // Duitsland

   • Technologisch optimale afvalwaterzuivering

    Deutsche Nickel GmbH blikt op een lange traditie terug: alleen al in de vestiging Schwerte worden al meer dan 100 jaar metalen verwerkt. Wereldwijd behoort de onderneming tot de leidende producenten van materialen uit nikkel en nikkellegeringen.

    Het project

    In Schwerte staat REMONDIS Aqua sinds 2002 in voor het volledige beheer van de afvalwaterbehandelingsinstallatie. Om de installatie aan de nieuwste stand aan te passen, werden zowel de technologieën als ook de procesvoering geoptimaliseerd. Bovendien vertegenwoordigen wij Deutsche Nickel GmbH tegenover de watercontrole-instanties. Zo worden alle wettelijke voorwaarden doeltreffend en zeker voldaan.

    Het proces

    Bij de productie van materialen uit nikkellegeringen, non-ferro metalen en roestvast staal ontstaat zeer vervuild afvalwater. Wij gebruiken een speciaal proces, dat door één van onze experts werd ontwikkeld, waarmee de zware metalen betrouwbaar uit het afvalwater worden verwijderd.

    De voordelen

    • Moderne installatietechniek
    • Geoptimaliseerde processen
    • Veiligheid door speciale processen
    • Tijdwinst door uitbesteding

   BP, Gelsenkirchen // Duitsland

   • Uit slib wordt olie en water

    BP Gelsenkirchen GmbH is een joint venture van het Duitse BP AG en de staatsoliemaatschappij van Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. In de gemeenschappelijke onderneming die reeds in 1983 werd opgericht, zijn de partners elk voor 50 procent eigenaar.

    Het project

    In het kader van een Company Partnership richtte REMONDIS de olieslibzuiveringsinstallatie in de fabriek van Horst van BP Gelsenkirchen. Daarbij leverden wij alle diensten – van het ontwerp tot het projectmanagement tot de finanziering. De chemisch-fysische behandelingsinstallaties beschikken over een jaarcapaciteit van 25.000 ton. De gewonnen olie vloeit terug naar het verwerkingsproces en afvalwater wordt gereinigd.

    Het proces

    Voor de zuivering worden eerst de vloeibare en vaste bestanddelen van elkaar gescheiden. Het gesedimenteerd slib dient onder andere voor het produceren van vervangende brandstoffen; de vloeibare bestanddelen doorlopen verdere zuiveringsstappen. Daartoe behoren ook het inzetten van organische scheidingsmiddelen en de emulsiedeling door pH-verlaging.

    De voordelen

    • Grondstofbesparing en milieubescherming
    • Uiterst economische processen en methoden

   Wild Valencia, Carcaixent // Spanje

   • Suikervrij dankzij moderne procestechniek

    De fabriek in het Spaanse Carcaixent – in de sinaasappelstreek Valencia – extraheert fructose en produceert verschillende aroma's voor de drank- en voedingsindustrie.

    Het project

    Wild Valencia is een dochteronderneming van Rudolf Wild GmbH & Co. KG met zetel in Eppelheim, die bekend is geworden door de succesvolle softdrink Capri-Sonne. De fabriek in het Spaanse Carcaixent ontwikkelde zich heel positief, zodat de bestaande afvalwatervoorbehandeling moest worden uitgebreid. REMONDIS Aqua bouwde een nieuwe installatie en is vandaag verantwoordelijk voor het beheer ervan.

    Het proces

    Het sterk suikerhoudende afvalwater wordt anaëroob en daardoor energiebesparend behandeld. Daarbij gaat het in het bijzonder om de verwijdering van organische stoffen. De in het water opgeslagen energie laat zich als biogas terugwinnen en gebruiken. Als vervanging van aardgas komt het biogas direct ten goede aan de productie. Een tweede afvalwaterdeelstroom bevat veel sulfaat en wordt in een speciaal geconcipieerd aëroob high performance proces gereinigd.

    De voordelen

    • Veilige en economische behandeling
    • Biogaswinning door speciaal proces
    • Terugwinning van energie in de productiekringloop
REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: