Met Deze enorme hoeveelheid recyclen we slib materiaal of energie – en dat in 9 Europese landen

 • Altijd daar waar u ons nodig hebt.
  Onze (inter)nationale coöperatiepartners

  Dat tot een reglementair watermanagement ook een innovatief stofstroommanagement behoort, dat komen altijd meer gemeenten te weten wanneer ze met REMONDIS Aqua gaan samenwerken. Hier ziet u enkele voorbeelden voor deze soort samenwerking.

  • Eiland Sylt // Duitsland

    • In het jaar 2010 optimaliseerden wij voor Energieversorgung Sylt (EVS) het stofstroomconcept van de waterzuiveringsinstallatie Westerland. Bijzondere uitdaging van dit project: het transport van het slib per autotrein naar het vasteland. De stoffelijke verwerking gebeurt op oppervlakken in Schleswig-Holstein. Niet meer te verwerken slib kan elk ogenblik in een monoverbrandingsinstallatie worden verwijderd en daar zonder het inzetten van primaire energie als energiebron worden gebruikt. Via onze REMONDIS-vestiging op Sylt kunnen wij voor EVS op elk ogenblik een flexibele afvoer van het slib garanderen, afhankelijk van de vraag.

   Klintholm I/S // Denemarken

    • Voor de gemeentelijke afvalverwerkingsmaatschappij Klintholm I/S zijn wij sinds 2011 voor het centrale bestuur van het stofstroommanagement, inclusief transport en verwijdering verantwoordelijk. De slibhoeveelheden die hier ontstaan van 10.000 ton per jaar worden via gecombineerd spoor- en wegtransport in elektrische centrales verbrand en vervangen daar aanzienlijke hoeveelheden fossiele brandstoffen.  De bundeling van de verwerking uit één hand spaart niet alleen tijd, maar ook geld en garandeert een veilige verwijdering op het hoogste niveau.

   Keulen // Deutschland

    • In opdracht van Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln) zijn wij sinds 1998 op alle vijf waterzuiveringsstations die in het stadgebied liggen verantwoordelijk voor het transport en de verwerking van nagenoeg 80.000 ton slib per jaar. Stadtentwässerungsbetriebe Köln werkt – in dialoog met REMONDIS – voortdurend aan een optimalisering van de processen. Het voordeel voor StEB Köln wordt hier snel duidelijk: Van de logistiek binnen het bedrijf over het transport tot de definitieve verwerking gebeurt de volledige dienstverlening door REMONDIS. Een bijzondere situatie bestaat op het hoofdzuiveringsstation in Keulen, één van de grootste stations in NRW (goed voor 1.570.000 inwoners), omdat hier 365 dagen per jaar het slib moet worden verwerkt. 75 % van al het slib van Keulen wordt hier door middel van verbranding in stoom en elektriciteit omgezet en daardoor energetisch hergebruikt, 25 % wordt als plantenmest en humus aan de voedingskringloop teruggegeven. Samen met StEB Köln draagt REMONDIS enerzijds bij aan de besparing van fossiele brandstoffen en anderzijds actief aan het ontzien van de natuurlijke fosfaatgrondstoffen.

   Luik-Oupeye // België

    • Het A.I.D.E. is als intercommunale vereniging sinds 1976 verantwoordelijk voor de afvalwaterverwerking en de drinkwatervoorziening in de gemeenten van de provincie Luik (84 gemeenten). Het centrale bestuur en het volledige stofstroommanagement gebeuren door REMONDIS Aqua. Vanaf 2014 verwerkt REMONDIS Aqua nagenoeg al het slib van de provincie Luik. Hierbij wordt de verwerkingszekerheid via energetische verwerkingscapaciteiten van meer dan 700.000 ton per jaar in onmiddellijke reikwijdte veiliggesteld.

   Mainz // Duitsland

    • Het Wirtschaftsbetrieb Mainz is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid en exploiteert in het stadsgebied Mainz-Mombach het grootste waterzuiveringsstation van Rheinland-Pfalz. Het afvalwater van ca. 250.000 mensen en dat van de bijbehorende handels- en industriebedrijven in en rondom Mainz komen hier samen. REMONDIS Aqua is sinds 1997 verantwoordelijk voor het transport en de verwerking van het slib in ontwaterde en gedroogde vorm als ook voor gruis, zandvangerresten en rioolzand. Dit komt overeen met een jaarhoeveelheid van meer dan 12.000 ton afvalproducten per jaar. Het slib dat hierbij ontstaat wordt voor 100 % energetisch gebruikt, net als het gruis. De resten uit zandvangers en rioolzand worden stoffelijk hergebruikt. Door het energetisch hergebruik en de droging van een groot deel van het slib levert Wirtschaftsbetrieb Mainz – samen met REMONDIS Aqua – een actieve bijdrage aan de besparing van fossiele brandstoffen.

   Neurenberg // Duitsland

    • Het bedrijf Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) exploiteert twee waterzuiveringsstations in het stadsgebied van Neurenberg en zorgt ervoor dat het afvalwater van meer dan 530.000 inwoners en talrijke industriebedrijven doeltreffend en effectief zowel vanuit economisch als ecologisch standpunt wordt verzameld, gekanaliseerd en gezuiverd. Sinds 2011 is REMONDIS Aqua verantwoordelijk voor het centrale bestuur van het stofstroommanagement van één van de grootste waterzuiveringsstations van de Bondsrepubliek. Voor Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg wordt de volledige verwerking en het transport van het slib afgewikkeld. Tot 10 trucks per dag zorgen ervoor dat de jaarhoeveelheid van 40.000 ton ontwaterd slib volgens de voorschriften aan de verwerkingsinstallaties wordt toegevoegd. Het materiaal wordt in vijf elektrische centrales energetisch verwerkt, waardoor een consistente verwerkingszekerheid is gegarandeerd.

   Weil am Rhein // Duitsland

    • Het waterzuiveringsstation Bändlegrund in Weil am Rhein verzamelt en zuivert sinds 1957 het gemeentelijk en commercieel afvalwater van de steden Weil am Rhein en Lörrach evenals van de omliggende gemeenten. De huidige expansie van 290.000 inwoner-equivalenten (IE) maakt het mogelijk om de afvalwaterverwerking van het waterschap voor afvalwater Unteres Kandertal, van de gemeenten Efringen-Kirchen en van andere industriële ondernemingen van het stroomgebied. In opdracht van Wieseverband Abwasserverband Lörrach is REMONDIS Aqua sinds 2012 op het gebied van stofstroommanagement van het waterzuiveringsstation Bändlegrund actief. De op het waterzuiveringsstation geïnstalleerde zonnedroger voor slib droogt een groot deel van het te ontwateren slib, waardoor een verhoging van de calorische waarde en een reductie van het gewicht worden gerealiseerd. Per jaar ontstaan 4.500 ton ontwaterd en 2.100 ton gedroogd materiaal, dat in zeven centrales wordt verbrand.

  Andere referenties

  Drinkwater
  Afvalwater

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: