Om de beschikbaarheid van essentiële grondstoffen te garanderen, zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe oplossingen

Gewapend voor de toekomst.
Wij bewandelen nieuwe wegen in zaken grondstofbescherming

In het licht van de voortdurend veranderende randvoorwaarden, moeten vandaag processen en methoden worden geoptimaliseerd en nieuwe oplossingen voor de behandeling van afvalwater worden ontwikkeld. Een belangrijk thema is daarbij de bescherming van grondstoffen. Om bij de verwijdering en de zuivering een zo groot mogelijk stoffelijk en energetisch gebruik te halen, ontwikkelt REMONDIS Aqua moderne processen om alle afvalproducten op een doeltreffende manier te gebruiken.

Het gemeentelijk waterzuiveringsstation als grondstofterugwinningsinstallatie -dankzij het TetraPhos®- en het ReAlPhos®-proces

 • Onze filosofie: Waterzuiveringsstations zijn geen verwijderinginstallaties, maar intussen grondstofterugwinningsinstallaties van zuiver water, energie en mineralen. Met processen en diensten van REMONDIS wordt afvalwater gezuiverd, slib stoffelijk in energetisch verwerkt en uit de assen worden waardevolle zouten teruggewonnen -vooral met het door REMONDIS Aqua ontwikkelde TetraPhos®-proces.

  De assen van het slib worden met het nieuwe proces niet zoals gebruikelijk met zoutzuur, maar met fosforzuur opgelost. Daarbij wordt het fosforzuur met het fosforaandeel van de assen verrijkt en in verschillende selectietrappen gezuiverd. Zo kunnen de RePacid®-fosforzuren voor het produceren van fosfaten (o.a. kunstmest), gips voor de bouwstofindustrie, maar ook ijzer- en aluminiumzouten worden teruggewonnen, die als vlokmiddel voor de afvalwaterzuivering en fosforeliminering in het waterzuiveringsstation kunnen worden hergebruikt. Het TetraPhos®-proces is daarmee ecologisch uiterst doeltreffend en rendabel en draagt bij tot het ontzien van onze natuurlijke grondstoffen.

  REMONDIS denkt echter nog verder. Het voor de fosforterugwinning ideale zout is calciumfosfaat, dat in waterzuiveringsstations met het ReAlPhos®-proces kan worden aangemaakt. Door het gebruiken van aluminium (bijv. ALUMIN®) als vlokmiddel, wordt bij dit proces de fosfor in een beschikbare vorm uit het slib teruggewonnen.

Grondstoffen besparen dankzij het REPHOS®-proces bij de industriële afvalwaterbehandeling

 • Fosfor is voor al het leven op onze aarde een essentiële voedingsstof. De voorziening van de landbouw en industrie met deze waardevolle grondstof wordt vanwege de afnemende resources en de aanzienlijke verslechtering van de kwaliteit ervan steeds duurder. Het grootste deel van het in de voedingsketen gebruikte fosfor belandt uiteindelijk via gemeentelijk, maar ook industrieel afvalwater weer in het milieu. In de zin van de grondstofbescherming en de duurzame recycling gebruikt REMONDIS deze bronnen voor het terugwinnen van fosfor. Op het gebied van de industriële afvalwaterzuivering heeft REMONDIS Aqua het REPHOS®-proces ontwikkeld, waarmee fosfor direct uit de afvalwaterstroom in de vorm van MAP (magnesiumammoniumfosfaat) kan worden teruggewonnen. Het bijzondere aan dit gepatenteerde proces is dat hierbij het MAP zonder omslachtige ontwatering direct in de landbouw kan worden gebruikt. Zo kunnen afvalwaterzuivering en grondstofbescherming doeltreffend en innovatief gecombineerd worden.

  • Magnesiumammoniumfosfaat (MAP), gewonnen uit industrieel afvalwater

BioBZ - Energiewende in de afvalwaterbehandeling met behulp van de bio-elektrochemische brandstofcel

 • In het kader van het door het Bondsministerie voor onderwijs en onderzoek ondersteunde samenwerkingsproject "BioBZ" wordt een nieuw systeem ontwikkeld dat een aanzienlijke bijdrage aan de Energiewende in de afvalwaterbehandeling moet leveren. Daarbij wordt een brandstofcel met afvalwater gevoed en treden micro-organismen in het afvalwater op als biokatalysator. Door de biologische afbraak van de organische componenten in het afvalwater kan elektriciteit worden geproduceerd. Zes partners uit wetenschap, productie, installatiebouw en afvalwaterzuivering, evenals technische verenigingen werken samen aan het project. Met onze dochteronderneming, EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH, dragen wij onze expertise in de gemeentelijke afvalwaterbehandeling bij.

  Het doel van het project is het ontwikkelen, onderzoeken en evalueren van een bio-elektrochemische brandstofcel op pilotschaal. Daarbij moeten de mogelijkheden van de installatie in de waterzuivering en de effecten op de werking van het station worden onderzocht. Reeds in het verleden hebben wij ernaar gestreefd om onze waterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk energetisch autark te exploiteren, wat onder andere door de vervanging van verouderde aggregaten door energiezuinigere werd bereikt. Met het onderzoeksproject BioBZ worden nu definitief normen vastgelegd voor de Energiewende in de afvalwaterbehandeling.

  Projectduur 05/2014 – 04/2017

  Projectpartners

  • Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC-Institut) Abt. Abwasserverfahrenstechnik (projectcoördinator)
  • EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH
  • DVGW-onderzoekscentrum van het Engler-Bunte-Institut van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
  • Eisenhuth GmbH & Co. KG
  • TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Institut für ökologische und nachhaltige Chemie
  • TU Clausthal, Institut für chemische Verfahrenstechnik

  www.bio-bz.de

RE2ENERGY®: wij winnen energie uit afvalwater

 • Veel industrieel afvalwater, vooral dat van de voedingsindustrie, is sterk organisch vervuild. De zuivering ervan met klassieke zuiveringsprocessen vergt veel energie en leidt tot aanzienlijke hoeveelheden afvalproducten die moeten worden geëlimineerd. Met een speciaal reactorconcept kan REMONDIS Aqua deze organische vervuiling uit het afvalwater elimineren, daarbij bijzonder doeltreffend energie in de vorm van biogas winnen en zo een belangrijke bijdrage leveren tot de besparing van grondstoffen. Het klassiek waterzuiveringsstation wordt zelf een energieproducent. Vaak is voor de afvalwaterzuivering op deze manier zelfs veel minder energie nodig dan de energie die vrijkomt in de vorm van biogas. Ook voor het gebruik van het biogas biedt REMONDIS Aqua flexibele en op elke locatie afgestemde oplossingen aan -van de omzetting in stroom in een blokverwarmingscentrale tot de zuivering van het biogas voor directe energieopwekking in de bedrijfsproductie. Het RE2ENERGY®-proces is een optimaal aan de behoeften van de afvalwaterzuivering en biogasterugwinning afgestemd installatie- en reactorconcept, waarmee grondstoffen worden bespaard. Het wordt reeds door ondernemingen als VALENSINA en Oettinger gebruikt.

  Anaërobe reactor voor de voorbehandeling van afvalwater en tegelijk de productie van biogas


REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
ColofonPrivacyverklaringWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Aqua

  Wij zijn in Europa en daarbuiten voor u actief


 • Contact

  REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1068900
  F +49 2306 106699
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG | Sie lesen: